preloadimage
Olağan Genel Kurul Gündemleri
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listeleri
Kar Dağıtım Tabloları
Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular
Olağanüstü Genel Kurul Gündemleri
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları
Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.