preloadimage

İSG UYGULAMALARI 

OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile idari düzenlemelere uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazalarıyla meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşarak bunu sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kabul edilebilir tek hedefimiz “sıfır iş kazası”dır.

OYAK Çimento, bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle “tüm iş kazalarının önlenebilir” olduğuna inanır.

  • Tüm çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğini "vazgeçilmez öncelik" olarak kabul eder.
  • Fabrika sahasında, yöneticiler dahil herkesin, "iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı davranması",
  • İş güvenliği riski taşıyan çalışma ortamı, durum, faaliyet ve davranışları "gecikme olmaksızın durdurması" anlayışıyla hareket eder.

OYAK Çimento İSG Uygulamaları’nı destekleyen İSG İlkeleri ile çalışanlarına, müteahhit firma çalışanlarına ve faaliyet alanlarından etkilenen üçüncü şahıslara İSG konusunda yol haritasını tarif ederek, davranış değişimi odaklı bir sistem yaklaşımını benimser.


OYAK Çimento İSG İlkeleri:

• İş sağlığı ve güvenliği, öncelikli hedeflerimiz arasında birinci ve her işin ilk adımıdır.

• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak işlerimizi etkin bir şekilde yapmamıza ve diğer hedeflerimize ulaşmamıza engel değildir.

• Bütün iş kazaları önlenebilir, hiçbir iş kazası kabul edilebilir sayılamaz.

• Fabrikamızda çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı koşullar altında çalışma hakkı olduğu gibi bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma, konuyla ilgili eğitimlere ve organizasyonlara katılma görevi vardır.

• Her çalışan hem kendinin hem de fabrika sahasında bulunan herkesin iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumludur.

• Her alan sorumlusu, kendi bölümünde çalışanlardan ve diğer bölüm çalışanlarından veya üçüncü şahıslardan sorumludur.

• Güvenli olmayan ve riskli durumların tespitinde, herkes "işi durdurma"ya yetkili ve birim amirine haber vermekle yükümlüdür.

•Yönetim sorumluluğu olan herkes, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasını, davranışların ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesini ve faaliyetlerin iyileştirilmesini yasal mevzuat, yeni teknolojik gelişmeler ve kuruluşumuzun kuralları kapsamında yerine getirmekle sorumludur.

• İş sağlığı ve güvenliği performanslarının sürekli iyileşmesine yönelik risk değerlendirmesi gerçekleştirilip eksiklikler giderilir.

• Bu ilkeler fabrika sahasında bulunan herkesi kapsar.İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.