preloadimage
Ürün Föyü
Performans Değişmezliği Belgesi

EREĞLİ - CEM III/A (S) 32, 5 N  Yüksek Fırınlı Cüruflu Çimento


Bileşenler

 • %35 < Klinker < % 64
 • %36 < Yüksek Fırın Cürufu < %65
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 4
 • Cl < % 0,10 

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 75
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 16,0 MPa
 • 28 gün: 32,5 MPa

Avantajları

 • Çevresel etkilere karşı direnç
 • Nihai yüksek dayanım
 • Düşük karbon salınımı
 • Hazır betonda yüksek işlenebilirlik 

Kullanım Alanları

 • Hazır Beton Üretimi

Tüm basınç dayanım sınıflarının üretimine uygundur. Erken ve nihai dayanımda yüksek performans verir.


 • Çevresel Etkiler

Çevresel etkilere maruz betonlarda Portland Çimentosundan daha iyi performans gösterir.

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Yüksek miktarda mineral katkı (öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül vb.) ile birlikte kullanıldığında priz gecikmesi ve erken yaşlarda dayanım düşüşü görülebilir. 

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.