preloadimage

ENERJİ STRATEJİSİ 

OYAK Çimento, sürdürülebilirlik kavramının ana başlıklarından biri olan enerji yönetimi konusuna üst seviyede önem vermektedir. Enerji verimliliği; aynı miktardaki işi yaşam standardı, ürün kalitesi ve miktarını düşürmeden daha az enerji kullanarak yapabilmektir.

Enerji kaynağı; ısı, gaz, buhar, basınçlı hava ve elektrik gibi biçimlerde olabilmektedir. Enerji verimliliği; gerek daha verimli enerji kaynaklarının kullanımı gerekse gelişmiş endüstriyel süreçler ve enerji geri kazanımı gibi etkinliği artırıcı önlemlerle gerçekleştirilebilir.

OYAK Çimento, en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu bilinci ile oldukça önemli enerji verimliliği yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlara örnek olarak; atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisleri, ölçüm sistemlerine bağlı olarak prosesi yöneten akıllı sistemler, birim ürün başına enerji tüketimini azaltan kapasite artırıcı yatırımlar sayılabilir.

Enerji verimliliği sürdürülebilirlik kavramının sac ayaklarından birini oluşturan çevre stratejimizin de ayrılmaz bir parçası olup, iklim değişikliğini önleyebilmek için ilk sırada yer alan aksiyonlardan birini oluşturmaktadır.

OYAK Çimento fabrikalarında, enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi ve sürekli gelişim sağlanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile enerji başlığı altındaki tüm konular sistematik olarak takip edilerek, tesislerin enerji tüketimleri profesyonel olarak yönetilmekte, ve tüm çalışanların katılımı ile bu konudaki yetkinlikler ve bilgi birikimleri gün geçtikçe artmaktadır.

Belgeler

  • TS EN ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.