preloadimage

ETİK KURALLAR 

Etik Çalışma Kuralları, OYAK Çimento’nun ortak değerlerini de kapsayan şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır.

CIMPOR Global Holdings ve bağlı şirket çalışanları, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkelerine" ve "OYAK Ortak Değerlerine" uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler tüm tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.


Etik Kurallar kitapçığımıza buradan ulaşabilirsiniz: www.cimporethico.com

 İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.