preloadimage

ÇEVRE BİLİNCİ 

OYAK Çimento, huzurlu bir geleceğin, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla mümkün olduğuna inanmaktadır.

Yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığı “ortak doğal sermayeye” bağlıdır.

OYAK Çimento, yasal Çevre Mevzuatı’na tam uyumlu olarak tüm şirketlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izin ve lisanslarını almıştır. Döner fırın ana bacaları toz ve gaz emisyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevrim içi izlenmektedir.

Tüm çimento şirketlerinin yanı sıra OYAK Beton ve OYKA, TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir ve Adana Çimento Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.

Şirketlerinde, her yıl çevre yatırımlarına önemli miktarda fon ayırmaktadır. Torbalı filtre yatırımları ve diğer tozsuzlaştırma projeleri, kapalı klinker/kömür stokhol’leri, NOx emisyonu azaltım sistemleri, daha verimli yakma sistemleri, sürekli emisyon ölçüm ve izleme sistemleri, atık su arıtma tesisleri, alternatif yakıt atık ön işlem ve besleme sistemleri, atık laboratuvarı, üretim optimizasyon sistemleri (Expert Optimiser) bu yatırımların başlıcalarıdır.

OYAK Çimento, yeni yatırımlarını tasarlarken ve uygularken, teknolojik gelişmeleri izleyerek mevcut en iyi teknikleri kullanmaya; kirliliği oluşmadan önleyen, en az kirlilik yaratan, kirliliği kaynağında azaltan, iş sağlığı ve güvenliği açısından en güvenli sistemleri seçmeye özen göstermektedir.

Çevre yönetim sistemleri, temiz üretim uygulamaları, enerji verimliliği projeleri, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, Ar-Ge çalışmaları neticesinde alternatif hammaddelerle geliştirilen düşük klinkerli katkılı çimento tipleriyle ürün ve proseslerinden kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

OYAK Çimento, katkılı çimento kullanımını artırarak karbon ayak izinin azaltılması için bölgelerinde öncü rol üstlenmekte, üniversitelerle işbirliği içinde daha küçük karbon ayak izine sahip ürünler geliştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır.

Hammadde ocakları (maden sahaları) için hazırlanan Rehabilitasyon Projeleri ve Doğaya Yeniden Kazandırma Planları doğrultusunda, rezervi tükenen üretim alanlarının rehabilitasyonu tamamlanarak doğal dengenin yeniden oluşturulmasını sağlamaktadır.

OYAK Çimento, tesislerinin bulunduğu alanlarda kesintisiz ağaçlandırma yapmaktadır. Son yıllarda Bolu Çimento 230.875 adet, Mardin Çimento 65.589 adet, Adana Çimento 63.431 adet, Aslan Çimento 39.610, Ünye Çimento 15.970 adet, OYKA 7.000 adet olmak üzere toplam 422.475 ağaç dikilmiştir.

2005 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmiş ve endüstriyel orman yetiştiriciliği için ortak sayısı 31'e ulaşan ENAT A.Ş. (Endüstriyel Ağaç Tarımı) isimli özel bir şirket kurulmuştur.

OYKA, TEMA önderliğinde kurulan ENAT A.Ş.’nin kurucu ortaklarındandır. Temel ilgi alanını hızlı yetişen türler olarak belirleyen ENAT, Bursa Karacabey ilçesi, Kedikaya ve Dağesemen köyleriyle Çanakkale Ezine ilçesi, Kızılköy ve Gökçeada’da toplam 1500 h arazide 3 milyon adet fidan dikmiştir. Projenin nihai hedefi, 2028 yılına kadar 4 bin hektarlık alana 6 milyon adet fidan dikmektir.

Gökçeada’da toplam 1500 h arazide 3 milyon adet fidan dikmiştir. Projenin nihai hedefi, 2028 yılına kadar 4 bin hektarlık alana 6 milyon adet fidan dikmektir.


OYAK Çimento Alternatif Yakıt ve Hammadde Uygulamaları

OYAK Çimento, çevre mevzuatı ve idari düzenlemelere uyumlu olarak, doğal kaynakların verimli kullanımına yönelik, fabrikalarının bulunduğu bölgesel şartlar dahilinde en üst düzeyde alternatif yakıt ve hammadde kullanmayı, bunu sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Çevreye ve topluma sorumluluk duyma bilinciyle diğer sanayi tesislerinde oluşan atıkların, alternatif yakıt ve hammadde olarak kullanımı, enerji ve malzeme geri kazanımında çözüm ortağı olmak, karşılıklı fayda sağlayacak endüstriyel simbiyoz çalışmaları gerçekleştirmek üzere uzun vadeli planlar yapmaktadır. Bununla birlikte, belediyeler tarafından yönetilen kentsel atıkların kullanımı için uzun yıllardır göstermiş olduğu faaliyetleri artırarak devam ettirmek, yerel otoritelerle işbirliği içerisinde atık bertarafına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Böylelikle daha az fosil yakıt ve doğal hammadde kullanımını sağlayarak, alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanım miktarını her yıl artırmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmalar yürütülürken;

Alternatif yakıt olarak kabul edilen atıkların organik kısmına ait ısıl değer geri kazanılarak;

  • Yakıt olarak kullanılan petrol koku ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimi azaltılmakta ve sera gazı emisyonundan tasarruf sağlanmaktadır.

Alternatif hammadde olarak kabul edilen atıkların mineral kısmına ait malzeme değeri geri kazanılarak;

  • Çimento üretiminde kullanılan kireçtaşı, marn, kil, boksit, demir cevher gibi doğal hammadde kaynaklarının tüketimi azaltılmaktadır.


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.