preloadimage

İŞE ALIM VE YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMIMIZ 

 • OYAK Çimento, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine önem verir.
 • İşe alım süreçlerinde Başarı ve Sonuç Odaklılık / Hız / Yaratıcılık / Girişimcilik / İletişim / Takım Çalışması / Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme / Değişime Ayak Uydurma ve Yönetme yetkinliklerini ön planda tutar.
 • İşin gerektirdiği nitelikleri, yetkinlikleri, kişisel becerileri ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapar.
 • Çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturur.
 • Geri bildirimle yönetim anlayışının doğruluğuna inanır ve buna uygun ortam yaratır.
 • Çalışanların kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için bireysel gelişime odaklanır. Gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını CIMPOR Global Academy kapsamında dijital platform üzerinden tüm çalışanlarına sunar.


Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda OYAK Çimento insan kaynakları politikamızı şu çerçevede hayata geçiririz:


Doğru İşe Doğru İnsan

 • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerleriyle uyumlu, şirketimize katkı sağlayacak, doğru iş için doğru zamanda doğru insan kaynağını kazandırmak
 • Efektif insan kaynakları planlamasıyla rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek
 • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak
 • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını sağlamak


Gelişen - Öğrenen Organizasyon

 • Çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini ön planda tutarak sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek
 • Mevcut çalışanları verimlilik, kalite, problem çözme teknikleri, teknoloji, yönetim uygulamaları gibi konularda sürekli geliştirerek süreçleri iyileştirmek
 • Hedef bazlı yönetim modeliyle çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak


Motivasyonu Yüksek Mutlu Çalışan

 • Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak
 • Şirket içinde “biz” kültürü ile hareket etmek
 • Çalışanların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak
 • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek
 • Çalışanlar için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak ve artırmak
 • Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak


Yetenekleri Keşfeden – Değerlendiren

 • Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği, karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı çalışma ortamı sağlamak
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek ve desteklemek
 • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, şirkete, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirlerin üretilmesini sağlamak
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için grup içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarını gerçekleştirmek


Önce İnsan

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli kılmak
 • İSG uygulamalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmak
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltıcı tedbirleri almak
 • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları belirlemek
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.