preloadimage

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 

OYAK Çimento, nitelikli, başarılı, kendine güvenen bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini destekler.

Grup genelinde, vizyonumuz ve OYAK Yetkinlik Modeli esas alınarak hazırlanmış Gelişim Programları uygulanmaktadır. Özellikle Liderlik Gelişim Programları ile liderlik yaklaşımının geliştirmesi değişmez hedeflerimizdendir.

Gelişim yaklaşımımız; yaratıcılığa ortam yaratacak engellerin kaldırılmasını; çalışanların potansiyellerini gerçekleştirebileceği, sürekli gelişimi hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve iletişime değer veren bir kurum kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği, çalışan performansını düzenli olarak izleyebildiği, öneri sistemi aracılığıyla çalışanların öneri ve beklentilerini yöneticilerine iletebildiği açık iletişimi kurar.

Teknik ve bilimsel makale yazımını teşvik eder, çalışanların sektörel birikimlerinin ulusal ve uluslararası yayınlarda değer bulmasına ortam yaratır ve destek verir.

Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlar.

Şirketler arası motivasyonu artıracak iç iletişim faaliyetlerini koordine eder.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.