preloadimage
Ürün Föyü
Performans Değişmezliği Belgesi

Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu 


Kimyasal Gereklilikler

 • Magnezyum Oksit (MgO) < % 18
 • Sülfit (S2-) < % 2
 • Sülfat (SO3) < % 2,5
 • Cl < % 0,10

Fiziksel Gereklilikler 

 • Blaine > 2750 cm2/g
 • Aktivite Endeksi 7 Gün > %45
 • Aktivite Endeksi 28 Gün > %70

Avantajları

 • Kimyasal etkilere karşı yüksek direnç
 • Yüksek sülfat direnci
 • Yüksek dürabilite
 • Yüksek nihai dayanım
 • Yüksek işlenebilirlik
 • Düşük hidratasyon ısısı
 • Düşük rötre
 • Düşük geçirimlilik
 • Düşük karbon salınımı

Kullanım Alanları

 • Hazır Beton Üretimi

Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri ve baraj betonlarının imalatında çimento ile birlikte kullanıma uygundur.

 • Kütle Betonu

Düşük hidratasyon ısısına ihtiyaç duyulan kütle betonlarında kullanıma uygundur. Termal çatlak oluşumunu önler.

 • Endüstriyel Zemin Betonları

Sülfat etkisindeki endüstriyel zemin betonlarının üretiminde kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

 • Bigbag (1,5 Ton)
 • Dökme

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum eşdeğer bağlayıcı oranlarına ve “k” bağlayıcılık katsayısına uyularak beton üretiminde kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Karışımında öğütülmüş yüksek fırın cürufu  olan betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Kış aylarında kullanımı sınırlandırılmalıdır.(Beton tasarımında ve dökümden sonra alınacak önlemler ile yüksek oranda da kullanılabilir)

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Erken kalıp alınması gereken imalatlarda beton üretiminde kullanımdan kaçınılmalıdır.
 • Hava sıcaklığının çok düşük olduğu kış aylarında kullanımı sınırlandırılmalı veya kullanılmamalıdır.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Öğütülmüş yüksek fırın cürufu nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda depolanmalıdır.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.