preloadimage
Ürün Föyü
Ürün Analiz Raporu
Performans Değişmezliği Belgesi

CEM III/A ( S) 42, 5 N Duracem Yüksek Fırın Cüruflu Çimento   


Bileşenler

 • %35 < Klinker < % 64
 • %36 < Yüksek Fırın Cürufu < %65
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat 

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 4,0
 • Cl < % 0,10 

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 75
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 7 gün: 16,0 MPa
 • 28 gün: 42,5 MPa 

Avantajları

 • Çevresel etkilere karşı yüksek direnç
 • Düşük hidratasyon ısısı
 • Düşük karbon salınımı
 • Hazır betonda yüksek işlenebilirlik

Kullanım Alanları

 • Hazır Beton Üretimi

Erken dayanımın kritik olmadığı 28 gün ve daha ileri yaşlardaki dayanımın önemli olduğu hazır beton imalatları için uygundur.


 • Çevresel Etkiler

Kıyı ve liman yapıları, açık deniz yapıları, atık su arıtma tesisi projeleri, sülfat etkisine maruz endüstriyel zemin betonları,baraj ve su kanalları imalatında üretilecek betonlar için uygundur.


 • Kütle Betonları

Düşük hidratasyon ısısı sayesinde kütle betonlarının üretiminde termal çatlak oluşum riskini azaltmak için uygundur


 • Zemin Enjeksiyon Projeleri

Yüksek blaine özelliği ve sülaft direnci özelliği ile zemen iyileştirme projeleri için uygundur.


Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Yüksek miktarda mineral katkı (öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül vb.) ile birlikte kullanıldığında priz gecikmesi ve erken yaşlarda dayanım düşüşü görülebilir.
 • Soğuk hava şartlarında önlem alınmadan dökülecek beton imalatları için uygun değildir. 

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.