preloadimage
Ürün Föyü
Ürün Analiz Raporu
Performans Değişmezliği Belgesi

CEM I 52,5 R Süper Beyaz


Bileşenler

 • Klinker > % 95
 • Minör ilave bileşen < % 5
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 4
 • Cl- < % 0,10  

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 45
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10
 • Beyazlık > % 85

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 30,0 MPa
 • 28 gün: 52,5 MPa

Avantajları

 • Erken dayanım gelişimi
 • Tüm yaşlarda yüksek dayanım
 • Kısa kalıp alma süresi
 • Minimum % 85 beyazlık değeri
 • Stabil renk tonu Uygun “Open-time” süresi
 • Yüksek işlenebilirlik 

Kullanım Alanları

 • Prekast Üretimi

Erken ve nihai yüksek dayanımı ile prekast ve öngerilmeli beton üretimine uygundur. Yüksek inceliği sayesinde pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

 • Yapı Kimyasalları

Uzun open time süresi ve işlenebilirliği ile derz dolgusu, fayans yapıştırıcı ve çeşitli yapı kimyasallarının üretimi için uygundur.

 • Parke ve Bordür Üretimi

Stabil renk tonu ile parke taşı, bordür, şehir mobilyası gibi elemanların üretimi için uygundur. 

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum
 • Su/Çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Yüksek beyazlık istenen imalatlarda renk tonu uygun olmayan agregalar ile kullanımında istenen beyazlık elde edilemeyebilir.
 • Düşük hidratasyon ısısı gerektiren betonlarda ve kütle betonlarında kullanımı önerilmemektedir.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem,rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın. 
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.