preloadimage
Ürün Föyü
Performans Değişmezliği Belgesi

CEM I 42,5 R - SR 5 Sülfata Dayanıklı Portland Çimento  


Bileşenler

 • Klinker > % 95
 • Minör ilave bileşen < % 5
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • Kızdırma Kaybı < % 5
 • Çözünmeyen Kalıntı < % 5
 • SO3 < % 4
 • Cl- < % 0,10
 • C3A < % 5

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 60
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 20,0 MPa
 • 28 gün: 42,5 MPa

Avantajları

 • Erken dayanım gelişimi
 • Tüm yaşlarda yüksek dayanım
 • Sülfat etkilerine karşı yüksek direnç
 • Kısa kalıp alma süresi
 • Mineral katkılar ile kullanıma uyumludur 

Kullanım Alanları

 • Hazır Beton Üretimi

Tüm basınç dayanım sınıflarının üretimine uygundur. Deniz ve liman yapıları, köprü,

baraj ve su kanalları gibi sülfat etkisindeki

imalatlara uygundur.

 • Prekast Üretimi

Prekast ve öngerilmeli beton üretimine uygundur.  Altyapı ve betonarme yeraltı su

boruları üretimi için uygundur.

 • Endüstriyel Zeminler

Sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler için

uygundur.

 • Zemin Enjeksiyonu

Zemin enjeksiyon projelerinde kullanıma

uygundur.

Teslimat Şekli

 • Torba (25 kg, 50 kg)
 • Dökme

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Düşük hidratasyon ısısı gerektiren betonlarda ve kütle betonlarında mineral katkı (öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül vb.) olmadan tek başına kullanımı önerilmemektedir.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.