preloadimage

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

OYAKÇimento Fabrikaları A.Ş. İlgili Kişi Başvuru FormuKişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md.11’de tanınan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye (“Şirket”) iletmek için aşağıda yer alan formu kullanabilirsiniz.

Dolduracağınız bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz.

  • Formu posta, elden teslim veya noter kanalı ile bize iletmeyi tercih etmeniz durumunda, bir nüshasını imzalayıp, kimliğinizi tespit edici belgeler ile (kimlik belgesinin yalnızca ön yüzünün sureti gibi) aşağıda belirtilen adrese iletebilirsiniz:

Çukurambar Mahallesi 1480 Sokak No:2 A/56 Çankaya ANKARA

  • Formu elektronik ortam aracılığıyla bize iletmeyi tercih etmeniz durumunda, bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@oyakcimento.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. (E-posta konusunu “İlgili Kişi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz.)  • Bu yöntemler dışında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanarak başvurunuzu iletebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.

Aşağıda yer alan formda yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca doldurulması zorunludur.Başkası Adına Başvuruda Bulunuyorum1

Evet

Hayır


Başvuru Sahibi

Müşteri/Müşteri Yetkilisi ☐ Çalışan Adayı ☐ İş Ortağı Çalışanı

Diğer ______________


T.C. Kimlik No (Yabancı İse Uyruk ve Pasaport No)*


Kimlik İspat Edici Belge Eki*

(Lütfen kimliğinizin ispat edilebilmesi için aşağıdaki belgelerden birini seçerek, kopyasını başvurunuza ekleyiniz. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelerin yalnızca ön yüzlerinin kopyaları yeterli olacaktır.)

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı ☐ Ehliyet ☐ Pasaport

Adres (Ev adresi veya iş adresi)*


Telefon Numarası*


E-posta Adresi*


Başvuru Sahibinin

Kullanmak İstediği

Hak/Haklar* (Burada

belirtilen haklarınızdan

bir veya birkaçını

seçebilirsiniz)

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum.

Talep Hakkında Açıklamalar*

(Lütfen bu boşluğa Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

Başvuru Formuna Eklenmek İstenen Belgeler

(Lütfen bu boşluğa başvurunuza eklemek veya dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

Başvuruya Bildireceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Yukarıda belirttiğim adrese posta yoluyla,

Yukarıda belirttiğim e-posta adresine elektronik posta yoluyla. (Bu yöntemi seçtiğinizde size daha hızlı yanıt verebiliriz. Bazı dosyaların e-posta yoluyla iletilmesi teknik olarak mümkün olmayabilir; böyle bir durumda sizi bilgilendiriyor olacağız.)Başvurunuzu en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilmektedir.

Başvuru Sahibi Beyanı: Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ve/veya başvurduğum kişiye ait olduğunu onaylıyorum.

Talebimin en doğru şekilde yerine getirilebilmesi ve kimliğimin doğrulanabilmesi için daha ayrıntılı bilgi talep edilebileceğini ve bu hallerde Şirketinize ek bilgiler sunmam gerekebileceğini biliyorum.

Başvuru Sahibi Ad-Soyad :

Tarih :

İmza :


23.06.2021 14:27Benzer İçerikler

İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.