preloadimage

AR-GE 

Verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla yaratılan ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler göz önüne alınarak karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir üretim teknolojileri geliştirerek çevreyle barışık ürün üretimi hedeflenmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerimizin ana misyonu; bilimsel, yenilikçi ve teknolojik farkındalıkla bilim okuryazarlığını artırmak, üretilen bilgi ve teknolojik yeniliklerin paylaşılması ve bu birikimin üretim süreçlerine uygulanmasıyla sektöre ve ülkeye katma değer yaratmaktır.

Proje bazında TÜBİTAK, ÜSAM, TÇMB benzeri kuruluşlar ve üniversitelerin inşaat, kimya, malzeme ve jeoloji mühendisliği bölümleri, müşteriler ve tedarikçilerle işbirliği yapılarak teknik ve akademik donanım artırılmaktadır.

Enerji ve hammadde kullanımı yoğun olan çimento sektöründe doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından çok önemlidir. Bu amaçla, yenilenemeyen birincil yakıtların ve doğal hammaddelerin alternatifleriyle yer değiştirmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.

2007 yılında Bolu Çimento tarafından tehlikeli endüstriyel atıkların bertarafına yönelik kurulan “Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi”ne ait patent Türkiye çimento sektöründe bir ilktir.

Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamanın yanı sıra faaliyetleriyle doğa ve insana değer katmayı hedefleyen OYAK Çimento, endüstriyel simbiyoz konulu Ar-Ge çalışmalarıyla sektöründe öncüdür. Bunun sonucunda, pek çok proses yan ürünü ve atığı çimento üretiminde alternatif hammadde olarak değerlendirilirken hem birincil kaynak kullanımının azaltılması hem de ilgili atıkların olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesi sağlanmıştır. Aynı bakış açısıyla hazır beton kullanıcılarının yüksek erken dayanım nedeniyle tercih ettiği CEM I 42,5 R tipi çimentoya alternatif olarak POWERCEM, CEMENTUM, STARCEM ve POWERCIM adlı performans çimentoları geliştirilmiştir. Performans çimentolarının dayanım ve işlenebilirlik özelliklerinin yanı sıra daha az doğal kaynak ve fosil yakıt kullanılarak üretilmeleriyle karbon ayak izi CEM I tipi çimentolara göre %10-25 daha azdır.

Yüzyılın projesi olarak nitelendirilen Marmaray tüp geçidinin özel tip çimentosu, uzun çalışmalar sonucunda Bolu Çimento tarafından üretilmiş ve 100 yıl servis ömrüne sahip, A-PC olarak adlandırılan C 40 betonu OYAK Beton tarafından denizin altındaki tüp geçitte kullanılmıştır. Kullanılan çimento düşük alkali düzeyinde, deniz altında durabilite sağlayacak özelliklere sahip olup, bu proje ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

OYAK Beton AR-GE çalışmalarına önem vermekte olup farklı kullanım amaçları için beton türleri geliştirilmektedir. Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen DURABET® Serisi ürünler çok katlı ofis ve konut yapılarında, düşeyde ve yatayda çok uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen C 50 - C100 basınç dayanım sınıflarında üretilebilen SKYBET geliştirilen ürünlere örnek olarak verilebilir.

Adana Çimento Ar-Ge ekibinin çalışmalarıyla Avrupa’da kullanımına başlanan fotokatalitik çimentoların %40 maliyet avantajıyla üretilmesini sağlayan bir yöntem geliştirilmiştir. Güneş ışığı veya ultraviyole ışık altında aktif hale gelerek kendi kendini ve havayı temizleyen fotokatalitik çimentolar hem yapı yüzeyinde biriken kiri temizlemekte hem de araç trafiğinden kaynaklanan NOx bileşenlerini zararsız hale getirmektedir.

Bolu Çimento, Ar-Ge faaliyetleri neticesinde petrol sondaj kuyularının kenar dolgularında kullanılan mükemmel işlenebilirlik ve mekanik özellikler gösterip 6.000 m derinliğe kadar olan sondaj kuyularında, priz almadan, yüksek sıcaklık ve basınç altında bile sondaj prosedürlerine uygun dayanım sağlayan G-Class HSR Tipi Petrol Kuyu Çimentosu üretimi gerçekleştirilmiştir.İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.