preloadimage
Ürün Föyü

POROZBET 



Porozbet, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren özel karışımlı bir beton olup “geçirimli beton “veya “poroz beton” olarak da adlandırılmaktadır.

Uygulamada kullanılacak olan ekipman ve proje teknik gereksinimlerine göre, tasarım içeriği projeye özel olarak belirlenmektedir. 


Beton Bileşenleri

Porozbet üretiminde, Ulusal ve Uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur.

Çimento:

CEM I, CEM II ve CEM III tip çimentolar kullanılabilmektedir. 

Agrega:

TS 706 EN 12620 standardına uygun özellikte seçilmiş kaynaklardan elde edilir. 

Avantajları

 • Yer altı suyunun yenilenmesi
 • Yüzey kirleticilerinin kontrolü
 • Erozyon Kontrolü
 • Diğer yağmur suyu yönetim sistemlerine göre maliyet avantajı
 • Kentsel ısı adası etkisi
 • Kar erimesini hızlandırma
 • Sulama sistemi olarak kullanılabilme
 • Daha fazla ağaçlı alana imkan vermesi
 • Eğimsiz yüzey sağlayabilmesi
 • Azaltılmış gece aydınlatması
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemlerince tanınması
 • Yerel malzemelerin kullanılması 

Kullanım Alanları

 • Kaldırımlar ve yollar
 • Otoparklar
 • Düşük su geçitleri
 • Yağmur bahçeleri
 • Şev stabilizasyonu
 • Seralar
 • Su eğlence merkezleri ve hayvanat bahçeleri
 • Hidrolik yapılar
 • Kaldırım kenarına drenaj
 • Mahmuzlar ve kıyı duvarı
 • Gürültü bariyerleri 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 • Porozbet uygulaması standart betonun dışında özel bir uygulama ile gerçekleştirilir. 


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.