preloadimage
Ürün Föyü

AQUABET Aquabet, ıslak ve nemli alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş, su geçirimsizliği arttırılmış özel bir betondur.

Betonun geçirgenliği, beton içerisindeki boşluklar ile çimento hamuru agrega ara yüzeyindeki mikro çatlakların bir fonksiyonudur. Betonun boşluksuz ve geçirimsiz olması durabilite bakımından önemlidir. Betonda durabilite ve geçirimlilik birbiriyle yakından ilgili olan iki olaydır. Betonun akışkan geçirimliliği; basınçlı su , kılcal yolla su emme ve buhar yolu ile gerçekleşir.

Geçirimsizlik bakımından gerekli önlemlerin alınmaması durumunda betonda bu üç geçirimlilik aynı yönde ve olumsuz biçimde yüksek değerlere ulaşır ve bu da durabilite bakımından sorunlara yol açar. Su ya da rutubete maruz kalan alanlarda kullanılacak betonların çevre şartlarına göre uygun olması son derece önemlidir. Bu tip alanlarda izolasyon malzemeleri kullanılsa da rutubete maruz kalma ve korozyon riski yüksektir. Korozyonun yapılara olan etkisi ise yıkıcıdır. Geçirimsiz betonlar , demir ve çelik donatıyı korozyona ve dış etkilere karşı korur.


Beton Bileşenleri

Aquabet üretiminde, Ulusal ve Uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur.  

Çimento:

CEM I, CEM II ve CEM III tip çimentolar kullanılabilmektedir. 

Agrega:

TS 706 EN 12620 standardına uygun özellikte seçilmiş kaynaklardan elde edilir.

Kimyasal Katkı:

Kullanılan çimento ve agregalar ile tam uyum sağlayan, özel geliştirilmiş yeni nesil kimyasal katkılar kullanılmaktadır. 

Kullanım Alanları

  • Çatı ve Teras Katlarda
  • Havuz ve Su Depolarında
  • Drenaj ve Su Kanallarında
  • Toprak ile temas eden perde duvarlarda
  • Islak ya da Nemli Zemine Sahip Temellerde

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

  • Beton yerine uygun şekilde yerleştirilmeli
  • Döküm sırasında soğuk derz oluşturulmamalı
  • Döküm sonrası hava şartlarına göre uygun koruma önlemleri alınmalı
  • Beton aşırı soğuk, aşırı sıcak ve rüzgar gibi etkilere karşı uygun şekilde korunmalı, çatlak oluşma riskine karşı her türlü önlem alınma
  • Beton kür ve bakım koşulları muhakkak yerine getirilmeli 


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.