preloadimage
Ürün Föyü
API Yönetim Sistemi (API SPEC Q1 / API SPEC 10 A) Politikası

MARDİN Petrol Kuyusu Çimentosu


Bileşenler

 • Özel Petrol Kuyusu Çimentosu Klinkeri Kalsiyum Sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 3,0
 • MgO < %6,0
 • C3A < % 3,0
 • Toplam Alkali < %0,75 

Fiziksel Gereklilikler 

 • 38 oC atmosferik basınçta 8 saat kürleme sonucu dayanım (Mpa) > 2,1
 • 60 oC atmosferik basınçta 8 saat kürleme sonucu dayanım (Mpa) > 10,3
 • Koyulaşma Zamanı (100 Bc) (dk) : 90-120

Avantajları

 • Yüksek sülfat direnci (HSR)
 • Yüksek sıcaklık ve basınç altında uygun dayanım
 • Uygun koyulaşma zamanı

Kullanım Alanları

 • Petrol Sondaj Kuyuları
 • Jeotermal Enerji Santralleri

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.