preloadimage
Ürün Analiz Raporu
Ürün Föyü

ADANA Tiplus Kendi Kendini ve Havayı Temizleyen Çimento

TiPLUS kullanılarak elde edilmiş beton yüzeyler güneş ışığını kullanarak havadaki insan sağlığına zararlı olan NOx gazlarını, zararsız bileşiklere dönüştürerek soluduğumuz havanın kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca TiPLUS, kendi kendini temizleme özelliği sayesinde, beton yüzeylerin devamlı temiz kalmasını da sağlamaktadır.

Bileşenler

 • Beyaz Klinker
 • Nanoteknoloji içeren özel içerik
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 4
 • Cl < % 0,10

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 45
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 20,0 MPa
 • 28 gün: 52,5 MPa

Avantajları

 • Gün ışığı altında kendi yüzeyini temizleme özelliği
 • Havadaki NOx gazlarını temizleme özelliği
 • Nanoteknolojik ürün
 • Nihai yüksek dayanım
 • Estetik görünüş
 • Dış cephe boya maliyetlerini düşürme

Kullanım Alanları

 • Binalar, park bahçe mobilyaları
 • Kaldırım döşemeleri
 • Kaldırım taşları
 • Cephe elemanları
 • Beton ve parke yollar
 • Gürültü Bariyerleri
 • Tünel iç yüzeyleri
 • Güvenlik bariyerleri
 • Beton olan her yerde kullanımı mümkündür.

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Sülfat ve zararlı kimyasallara maruz ortamlarda mineral katkı (öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül vb.) olmadan tek başına kullanımı önerilmemektedir.
 • Düşük hidratasyon ısısı gerektiren betonlarda ve kütle betonlarında mineral katkı (öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül vb.) olmadan tek başına kullanımı önerilmemektedir.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.