preloadimage
Ürün Föyü
Performans Değişmezliği Belgesi

DENİZLİ - CEM II/B-LL 32,5 R  Portland Kalkerli Çimento 


Bileşenler

 • %65 < Klinker < % 79
 • %21 < Kalker < %35
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 3,5
 • Cl < % 0,10 

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 75
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 10,0 MPa
 • 28 gün: 32,5 MPa

Avantajları

 • Çevresel etkilere karşı yüksek direnç
 • Düşük karbon salınımı
 • Yüksek işlenebilirlik

Kullanım Alanları

 • Zemin Enjeksiyon Projeleri

Yüksek blaine özelliği ile zemin iyileştirme projeleri için uygundur.

 • Genel Kullanım

Her türlü tamirat, sıva, duvar örme işleri için uygundur.

Teslimat Şekli

 • Torba (25 kg, 50 kg)
 • Paletli (25 kg/1,4 Ton - 50 kg/1,5 Ton)
 • Bigbag (1,25 Ton /1,5 Ton)
 • Slingbag (50 kg/1,5 Ton - 25 kg/1,5 Ton)
 • Dökme

Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Yüksek beyazlık istenen imalatlarda renk tonu uygun olmayan agregalar ile kullanımında istenen beyazlık elde edilemeyebilir.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.