preloadimage
Ürün Föyü
Performans Değişmezliği Belgesi

EREĞLİ - CEM III/B (S) 32,5 N-SR  Sülfata Dayanıklı Yüksek Fırın Cüruflu Çimento 


Bileşenler

 • %20 < Klinker < % 34
 • %66 < Yüksek Fırın Cürufu < %80
 • Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

 • SO3 < % 4
 • Cl < % 0,10

Fiziksel Gereklilikler 

 • Priz başlangıcı (dk) > 75
 • Hacim genleşmesi (mm) < 10

Mekanik Gereklilikler

 • Basınç dayanım gelişimi
 • Minimum değerleri
 • 2 gün: 16,0 MPa
 • 28 gün: 32,5 MPa

Avantajları

 • Çevresel etkilere karşı yüksek direnç
 • Düşük karbon salınımı
 • Yüksek işlenebilirlik

Kullanım Alanları

 • Çevresel Etkiler

Atık su arıtma tesisi projeleri, sülfat etkisine maruz endüstriyel zemin betonları, baraj ve su kanalları imalatında üretilecek betonlar için uygundur.


 • Zemin Enjeksiyon Projeleri

Yüksek blaine ve çevresel etkilere direnç özelliği ile zemin iyileştirme projeleri için uygundur.


 • Yol Kaplamaları

Trafiğin yoğun olduğu yollar için beton yüzey katmanlarında kullanılabilir.


 • Genel Kullanım 

Grout harcı, sıva, tamirat işleri gibi genel kullanıma uygundur.


Kullanım ile İlgili Önlemler

 • Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
 • Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
 • Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
 • Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
 • Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

 • Yüksek dayanımlı beton imalatlarında kullanımı uygun değildir.
 • Soğuk hava şartlarında önlem alınmadan dökülecek beton imalatları için uygun değildir.

Çevre, Güvenlik ve Stoklama

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
 • Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.
 • Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.